NAN Informatie mei 2021

BI
BI
Année Napoléon
Bivouacs Info
Aller au contenu

NAN Informatie mei 2021

Bivouacs Info
Publié par Webmaster dans NAN · 18 Mai 2021
Tags: NAN
Nanlogo
NAPOLEONTISCHE ASSOCIATIE
der NEDERLANDEN

Nieuwsbrief over napoleontische evenementen in 2021 (Nummer 2) 17 mei 2021

Beste mensen,
Doel van deze nieuwsbrief is om jullie te informeren over de ontwikkelingen rond versoepelingen en toegang tot door de NAN of NAN-verenigingen georganiseerde evenementen.
Uitgangspunt van onze nieuwsbrief is dat het NAN-bestuur verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid van de NAN. Of dat nu in de omgang met wapens, of omgang met een epidemie is. De kaders voor ons veiligheidsbeleid zijn wet- en regelgeving opgesteld door de rijks- of plaatselijke overheid. Vanuit de hobby vult de NAN dat verder in. Vandaar dat wij bijvoorbeeld geen uitspraken over wel of niet vaccineren doen. Dat hoort bij ieder persoonlijk
De gemeentes waar events plaatsvinden, stellen de regels vast en niet de NAN.

Kleinschalige evenementen najaar 2021
In ons eerste bulletin in februari 2021 hebben wij enkele kleinere evenementen vanaf augustus 2021 aangekondigd. Daarnaast is de Slag om Bourtange (25 & 26 september 2021, de grotere topper met 350/400 deelnemers). Het ziet er op dit moment redelijk kansrijk uit dat deze kleinschalige evenementen (max. aantal deelnemers nog niet bekend) en Bourtange doorgaan. Maar wat betekenen de ontwikkelingen rond Covid nu voor het organiseren van evenementen en het toelaten van deelnemers en publiek?
Corona waart nog steeds rond, mensen worden nog steeds ernstig ziek en overlijden. Toch gaat het heel langzaam de goede kant op.
Wij hebben te maken met twee ontwikkelingen: Wanneer hebben wij versoepelingen en hoe ziet dat eruit? Wat zijn de regels over deelname aan evenementen? Het lastige is dat deze ontwikkelingen door elkaar lopen en nog al eens voor verwarring zorgen.

De weg naar een meer open samenleving:
De besluiten van de overheid zijn hier richtinggevend. Op dit moment, 17 mei, is de situatie nog “Zeer ernstig”.De overheid heeft een openingsplan van 6 stappen opgesteld. Afhankelijk van het risiconiveau zijn per stap versoepelingen voorzien. Bij het bereiken van stap 6 hebben wij weer een open samenleving zonder beperkingen. De einddatum hiervan is nog niet in zicht.
Op dit moment geldt stap 1 en vanaf 19 mei zal stap 2 van het openingsplan ingaan. Dit is vandaag, 17 mei, op de website van de overheid bekendgemaakt. De versoepelingen in stap 2 bieden geen opening voor onze evenementen. De situatie wordt nog steeds als “zeer ernstig’ beschouwd.

Stap 3
Deze stap was oorspronkelijk voorzien rond 26 mei, die datum is inmiddels (voorlopig) opgeschoven naar 9 juni, met 1 juni als peildatum. Het risiconiveau wordt dan als “Ernstig” ingeschat.
In deze stap zijn evenementen (zoals openluchttheater) met max. 30 genodigden toegestaan. Maar onder forse beperkingen: o.a. met verplichte plaatsaanwijzing (het zogenaamde placeren) en met inachtneming van de afstandsregels en overige voorwaarden met betrekking tot (toegangs-)testen.

Stap 4
Deze stap was oorspronkelijk voorzien voor midden juni. Het risiconiveau is dan teruggegaan naar “Zorgelijk”. Onze inschatting is dat dit begin juli bereikt kan worden. Maar: We hebben rekening te houden met de komst van nieuwe griepvarianten zoals de “Indiase”, die de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames kunnen verhogen. Dat kan tot uitstel van stap 4 leiden. Mogelijk dat hierdoor stap 4 pas midden of eind juli wordt uitgevoerd. Bij stap 4 kunnen onder voorwaarden (kleinschalige) re-enactment evenementen gehouden worden. Zo zal publiek op afstand moeten blijven, of zelfs helemaal niet aanwezig zijn. Re-enactors kunnen in groepen van maximaal 6 personen samenwerken. Elke groep moet dan weer enkele meters op afstand blijven.
Er gelden verscherpte toegangstesten voor publiek en re-enactors. Hoe de regels in de praktijk gaan gelden hangt ook af van de gemeente waar het event plaatsvindt. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet en zullen jullie hierover informeren. Onze inschatting is dat deze stap alleen mogelijkheden voor zeer kleinschalige exercities of demonstraties biedt. Maximaal 6 personen per groep. Bij meer groepen, geldt het afstandscriterium. Duur: eendaags of een dagdeel en zonder bivak. Liefst zonder publiek. Overleg vooraf met de gemeente naar de mogelijkheden.

Stap 5
Oorspronkelijk voorzien medio juli schuift deze datum nu al op naar eind juli. Het risiconiveau is gedaald naar “Waakzaam”. Mogelijke uitloop van stap 4, bijvoorbeeld vanwege nieuwe griepvarianten, kan de datum laten opschuiven naar begin augustus.
Re-enactment-evenementen zijn in deze stap mogelijk. Maar met strikte toegangstesten en er gelden eisen voor toegang/deelname door re-enactors . (Zie de informatie onder het kopje “Om te kunnen deelnemen…..” )
Publiek buiten mag meer dan 100 personen omvatten of meer als men de afstandsregels in acht neemt. De groepsgrootte voor re-enactors kan naar 8 personen “of ruimer”. Dat “ruimer” hangt weer af van de plaatselijke (gemeente-)overheid.

Stap 6
Terug naar normaal. Nog totaal niet bekend wanneer dat gebeurt.

Toegang tot re-enactment evenementen voor deelnemers:

Als het risiconiveau “Waakzaam” is bereikt, mogen, onder voorwaarden, evenementen worden georganiseerd (Stap 5).
Inschrijving gebeurt zoals vanouds. Hieraan is niets veranderd. Nieuwigheden zijn met name bij de registratie bij aankomst en toegang tot het terrein.
Om te kunnen deelnemen aan evenementen, heb je te beschikken over een bewijs dat je niet ziek bent. Daarin zijn verschillende varianten mogelijk
1. De Europese vaccinatiepas. De EU beslist hierover 21 juni. Daarna hebben de lidstaten, dus ook Nederland, 6 weken de tijd om dit in te voeren. (De Nederlandse regering maakt zich sterk dit binnen 2 weken te doen.). Die “pas” bestaat uit een QR-code op je telefoon bij de corona-app en laat alleen zien dat je gevaccineerd bent.
2. Als je geen EU vaccinatiepas hebt, volstaat een negatief testbewijs in je corona-app
Een negatief testbewijs kun je krijgen als je recent (max 5 dagen geleden) getest bent en het resultaat was negatief. (Negatief=geen virus gevonden). Krijg je bij de GGD/testlocatie.
De app laat ook negatieve testbewijzen zien. Als je bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd gaat laat je op je telefoon een QR-code zien. Een QR-code laat niet zien of iemand is gevaccineerd of negatief getest. Dit vanwege waarborg van de privacy van mensen.
3. Een Herstelbewijs kun je krijgen als je aantoonbaar de afgelopen zes maanden een besmetting hebt doorgemaakt of als je een antistoffentest hebt gedaan. Verkrijgbaar bij huisarts/GGD.
Deelnemers die geen van de drie bovengenoemde opties kunnen laten zien, krijgen helaas geen toegang tot de evenementen.

Kinderen onder 12 jaar hoeven geen negatief testbewijs te laten zien bij evenementen waar toegangstesten nodig zijn.
Wij kunnen ons voorstellen dat de huidhonger en het ongeduld toeslaat. Het gaat echter de goede richting uit. Veel mensen brengen de inspanningen die de maatregelen van ons vragen nog steeds goed op. Als wij dat blijven doen, dan spelen wij weer gauw met elkaar in de wei of burgerhuis.

Event te Bourtange 25 en 26 september 2021
Er zijn maximaal 350/400 deelnemers voorzien. Op dit moment staat de teller op 344. Ons valt op dat vooral buitenlandse deelnemers staan ingeschreven. Nederlandse, en dus de meeste NAN-verenigingen staan nu (nog) niet ingeschreven. Willen jullie alsnog deelnemen: SCHRIJF JE IN VOOR 1 JUNI! Via de site www.bivouacs.info

In het volgende bulletin:
In een volgend bulletin zullen wij het reizen vanuit België en Duitsland naar Nederland bespreken en omgekeerd.
Daarnaast bespreken wij ook de uitbreiding van de exercitievergunningen voor Slot Loevestein. Naast de laatste zondag van de maand is deze nu ook geldig op de laatste zaterdag van de maand. NAN-verenigingen kunnen nu gemakkelijker een exercitieweekend organiseren. In onze volgende nieuwsbrief komen wij hierop terug.
Het bestuur van de NAN
Marc Geerdink-Schaftenaar
Edwin Groot
Wim Muijrers


Il n'y a toujours pas des critiques.
0
0
0
0
0

DISCLAIMER
    BIVOUACS INFO is   Not the Organizer Of the listed events on this site. The Organization  retains the Right to refuse registrations without giving reasons or to  modify them.
The events organization can change or cancel the event without giving reasons, without any compensation
Retourner au contenu