Home Upcoming Events NAN Waterloo Veere 1809 Râches Wuustwezel
Must See Places In Paris
<>
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Mail: dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be?subject=Waterloo 2019. Demande d'information / Régistration

Mesdames, Messieurs,


Nous avons l’honneur de vous informer que le Mémorial 1815 en partenariat avec la Province du Brabant wallon (Dernier Q.G. de Napoléon), le musée Wellington, les communes de Braine-l’Alleud, Lasne, Genappe, Waterloo, la Ferme-Brasserie de Mont-St-Jean organiseront un week-end historique de commémoration du


204ème anniversaire de la Bataille de Waterloo le week-end des 22 et 23 juin 2018.
Trois lieux de bivouacs sont prévus : les troupes françaises au Dernier Quartier-Général de Napoléon, (Genappe), les troupes alliées dans le verger de la Ferme d’Hougoumont (Braine-l’Alleud), et la Cavalerie Française à la Butte du Lion.


Une reconstitution de combats aura lieu le  samedi 22 au soir & le dimanche 23 juin en matinée.


Les détails du programme sont à votre disposition en dessous de cette page.


Chaque régiment recevra sur son lieu de bivouac le bois, la paille, le foin et l’eau ainsi que la poudre. Des toilettes seront mises à disposition dans les deux camps.


Cette année, il a n’y aura pas de tickets food-truck délivrés aux reconstitueurs. En compensation, les soldats recevront un t-shirt et tous les reconstitueurs recevront une bouteille de bière de Waterloo 75cl. Ces présents seront distribués en fin de bivouacs à chaque chef de groupe.


Dames en heren,


Wij hebben de eer u te informeren dat Het Memorial 1815 In partnerschap Met De provincie Waals-Brabant, Het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon, Het Wellington Museum, De gemeentes van Braine  L'alleud Lasne, Genappe, Waterloo, La Ferme-Brasserie de Mont-St-Jean  een historisch weekend inricht ter herdenking van de


204de Verjaardag van de slag van Waterloo Het weekend van 22 en 23 Juni 2019.Drie Bivak plaatsen zijn gepland: de Franse troepen in het DQGN, (Genepiën), De Geallieerde troepen In het Boomgaard van de boerderij van Hougoumont , en de Franse Cavalerie aan de Leeuw.


Een wedersamenstelling van de gevechten zullen plaatsvinden  op zaterdag 22 in de avond & op zondag 23 juni in de ochtend.De details van het programma kan u onderaan raadplegen


Elk regiment zal hout, stro, hooi en water evenals kruit ontvangen. Toilets zullen beschikbaar zijn in de twee bivakplaatsen.


Dit jaar zullen er geen voedselbonnen verdeeld worden. Ter compensatie, zal iedere soldaat een t-shirt ontvangen, en iedere reenactora een fles Waterloo 75cl . Deze  zullen aan het eind van het aan elke groepsleider worden verdeeld.

Ladies and gentlemen,


We have the honor to inform you that the memorial 1815, In partnership with the province of Walloon Brabant, the last headquarters of Napoleon, the Wellington Museum, the municipalities of Braine L'alleud Lasne, Genappe, Waterloo, La Ferme-Brasserie de Mont-St-Jean will organise a historic weekend to commemorate the 204th anniversary of the Battle of Waterloo, the weekend of 22 and 23 June 2019.Three bivouac places are planned: the French troops in the DQGN, (Genappe), the Allied troops in the orchard of the farm of Hougoumont, and the French Cavalry at the Lion’s Memorial.


A reconstitution of the fighting will take place on  sathurday 22th in the evening & Sunday 23 June in the Morning.The details of the program can be downloaded on this page.


Each regiment will receive wood, straw, hay and water as well as gunpowder. Toilets will be available in the 3 bivouac places.


This year, no food vouchers will be distributed. To compensate, each soldier will receive a T-shirt, and all reenactors a bottle of Waterloo 75cl. These will be distributed at the end of the event to each group leader.

Prog2019UK.pdf Prog2019Fr.pdf PROGRAM(ME)