Saint Jean Les Deux Jumeaux - Covid-19

BI
BI
Bivouacs Info
Aller au contenu

Saint Jean Les Deux Jumeaux - Covid-19

Bivouacs Info
Publié par Webmaster dans Covid19 · Mercredi 24 Mar 2021
Tags: RestrictionsCovid19
Een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud is verplicht om het Franse grondgebied te betreden. Deze verplichting betreft alle vervoerswijzen (aankomst over de weg, per spoor, door de lucht of over zee). Enkel wegvervoerders, grensarbeiders en bewoners van grenswoongebieden in een straal van 30 km rond hun woning zijn vrijgesteld van deze verplichting. Personen die van een van de uitzonderingen gebruik willen maken, moeten een document voorleggen waarmee ze de reden voor hun verplaatsing kunnen rechtvaardigen.
Bij terugkomst naar uw woonplaats is een quarantaine van 10 dagen verplicht indien u langer dan 24 in het buitenland aanwezig bent geweest
Deze maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid blijven gelden tot 1 juni 2021

Un test PCR négatif de moins de 72 heures est obligatoire pour entrer sur le territoire Français. Cette obligation couvre tous les modes de transport (arrivée par la route, le rail, l’air ou la mer). Seuls les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les résidents des zones frontalières dans un rayon de 30 km autour de leur domicile sont exemptés de cette obligation. Les personnes qui souhaitent utiliser l’une des exceptions doivent soumettre un document pour justifier la raison de leur déplacement.
À votre retour à votre lieu de résidence, une quarantaine de 10 jours est obligatoire si vous étiez à l’étranger depuis plus de 24 ans.
Ces mesures devraient se poursuivre jusqu’au 1er juin 2021
Il n'y a toujours pas de critique.
0
0
0
0
0

DISCLAIMER
    BIVOUACS INFO is   Not the Organizer Of the listed events on this site. The Organization  retains the Right to refuse registrations without giving reasons or to  modify them.
The events organization can change or cancel the event without giving reasons, without any compensation
Retourner au contenu