Heeswijk Libéré (25-27/08/2023)

BI
BI
Bivouacs Info
Aller au contenu

Heeswijk Libéré (25-27/08/2023)

Bivouacs Info
Publié par Webmaster dans Events Info · 8 Août 2023
Tags: Heeswijk
Château d'Heeswijk Libéré IV
25-27/08/2023
Après le succès du Château d'Heeswijk III, nous commencerons par une prochaine édition en 2023. Celle-ci aura lieu le dernier week-end d'aout 2023. Nous espérons que nous serons en mesure de rencontrer de nombreux visages familiers, mais aussi de nouveaux visages.
Le programme sera également composé de pièces bien connues, mais aussi de nouvelles pièces, de sorte que y trouvera son goût!
L'événement couvre un total de trois jours, dont le vendredi est le jour de l'arrivée. Samedi, un défilé sera orchestré par un dignitaire. Il inspectera également les troupes dressées dans le jardin de la cour du château. Après cela, les troupes se préparent pour la première bataille qui aura lieu devant, mais aussi dans le château. Après la bataille, tous les officiers sont invités à venir boire un verre en compagnie des dignitaires.
Le samedi soir, nous avons une fête de gala pour les soldats et les civils , dans la salle d'armes. Le vestimentaire correct &  historique est nécessaire!
Dimanche, il y a aussi un défilé et une bataille.
Tout au long du week-end, le château sera occupé par la "Bonne Bourgeoisie".
Château d'Heeswijk Libéré IV
25-27/08/2023
Na het succes van het Château d'Heeswijk III starten we met een volgende editie in 2023. Deze vindt plaats in het laatste weekend van augustus 2023. We hopen dat we veel bekende gezichten, maar ook nieuwe gezichten kunnen ontmoeten. Het programma zal ook bestaan uit bekende , maar ook nieuwe onderdelen, dus voor ieders smaak.
Het evenement beslaat in totaal drie dagen, waarvan vrijdag de dag van aankomst . Op zaterdag, een parade georkestreerd door een hoogwaardigheidsbekleder. Hij zal ook de troepen inspecteren in de tuin van de binnenplaats van het kasteel. Daarna bereiden de troepen zich voor op de eerste slag die vooraan zal plaatsvinden, maar ook in het kasteel. Na de slag worden alle officieren uitgenodigd om een drankje te komen drinken met hoogwaardigheidsbekleders.
Op zaterdagavond hebben we een gala feest voor soldaten en burgers, in de wapenkamer. De juiste en historische jurk is noodzakelijk!
Op zondag is er ook een parade en een schermutseling.
Het hele weekend wordt het kasteel bewoond door de "Goede Bourgeoisie".
Il n'y a toujours pas de critique.
0
0
0
0
0

DISCLAIMER
    BIVOUACS INFO is   Not the Organizer Of the listed events on this site. The Organization  retains the Right to refuse registrations without giving reasons or to  modify them.
The events organization can change or cancel the event without giving reasons, without any compensation
Retourner au contenu