Bourtange 2020 Reenactment - Bivouacs Info

BI
BI
Bivouacs Info
Ga naar de inhoud
logbour
De Napoleontische Associatie der Nederlanden en de Stichting Vesting Bourtange, nodigen u van harte uit tot deelname aan het evenement “Slag om Bourtange 2020”. Dit evenement zal plaatsvinden in de Vestig Bourtange, Gemeente Westerwolde, Nederland.
Voorlopige opgave van deelnemers:


Middels deze voorinschrijving verzoeken wij u voor 1 mei 2020 te reageren, zodat de organisatie een inschatting kan maken van de opkomst. Wees daarin realistisch. Voor 20 man inschrijven en met 5 opkomen werkt voor niemand.Deze voorinschrijving geeft overigens geen recht op deelname. Het aantal plaatsen is beperkt.


Dit evenement past binnen een reeks van evenementen. De NAN bestaat in 2020 25 jaar.

Het NAN-jaarthema staat in het teken van de voorbereiding van Franse en Nederlandse eenheden op het lustrum event 2020 voor de slag van Waterloo.
Om wederom als Nederlandse Armée internationaal goed voor de dag te komen heeft de NAN enige evenementen voorbereid om in groot (brigade-)verband te exerceren en te oefenen. De Slag om Bourtange is het sluitstuk van deze reeks evenementen.


Het thema van dit evenement zal de belegering & de uiteindelijke verovering van de vesting Bourtange door de gealliëerden op de Fransen. Uiteraard zullen er schermutselingen zijn voor het publiek en een slag. Ook voor burgerij zal een programma worden ontwikkeld. Handelaren uit deze periode zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Voorzieningen:

Hout, stro, water en kruit zullen door de organisatie ter beschikking worden gesteld.


Klaar ervoor ? Slag om Bourtange6 & 7 juni 2020

lustrum
REGISTRATION BOURTANGE 2020

Slag om Bourtange 2020
Tip

Tip

Tip

Tip
DISCLAIMER
    BIVOUACS INFO is   Not the Organizer Of the listed events on this site. The Organization  retains the Right to refuse registrations without giving reasons or to  modify them.
The events organization can change or cancel the event without giving reasons, without any compensation
Terug naar de inhoud